תהליך ההשקעה

חברת nvesto! פועלת כבית השקעות אלטרנטיבי, המנהלת תיקי משקיעים בנדל"ן, בעיקר בחו"ל. במסגרת זו אנו עורכים "הליך התאמת צרכים" למשקיעים, ומתאימים לכל אחת ואחד תיק השקעות מותאם אישית, תוך פיזור במספר אפיקים, לטווחי זמן שונים ורמות תשואה משתנות, ע"פ הגדרתו. 

הליך בניית התיק מורכב ממספר שלבים:

הגנות ובטוחות

 •  פיקוח משפטי – המו"מ והקשרים המשפטיים מפוקחים ומנוהלים משפטית ע"י משרד עוה"ד רענן פרסקי (ישראל), המתמחה בעסקאות נדל"ן בינלאומיות. בנוסף פירמת עוה"ד C|T|S|W (ניו יורק) וכן פירמות עורכי-דין מקומיות.
 • חשבונאות ומס – ניהול חשבונאי ומיסוי בינלאומי משרד “מרקוביץ'-כהן EMCA“ (ארה"ב) ומשרד “דלל ושות' רואי-חשבון” (ישראל). פיקוח שוטף – מנהל פרויקט מטעם investo נוכח באופן רציף בשטח ומבקר את פעילות השותף המקומי והקבלן.
 • בדיקת נאותות – בדיקת נאותות מקיפה ומפורטת נערכת על-ידי שלושה גורמים מקבילים – investo, השותף המקומי והבנק המלווה, כתנאי לביצוע העסקה. 
 • נאמנות – כספי ההשקעה יופקדו לחשבון נאמנות ויועברו על-ידי נאמן אמריקאי (Title company) למוכר במעמד הסגירה ורק לאחר השלמת בדיקות הנאותות ורישום זכויות המשקיעים.
 • ערבות אישית – השותף המקומי ערב אישית על מימון הפרויקט מול הבנק המלווה ומחוייב לניהול נאות של הפרויקט.
  זכויות בנכס – משקיעי investo מחזיקים באופן ישיר בחברות הפרויקט, יחד עם investo. 
 • מעורבות הונית בפרויקט – היזמים מושקעים בהון העצמי בפרויקט, אשר מופקד ראשון ומראש. 
 • קדימות בהוצאת הקרן – קדימות למשקיעים של investo בקבלת הקרן – לפני כל חלוקת רווחים. 
 • תשואה מועדפת – לאחר החזר הקרן, תחולק תשואה מועדפת מהרווחים למשקיעים – לפני חלוקת הרווח. 
 • זהות אינטרסים בין הצדדים – investo והמשקיעים מתחלקים ברווחים רק לאחר חלוקת התשואה המועדפת למשקיעים.

למידע נוסף מלאו את הפרטים הבאים:

חברת nvesto! פועלת כבית השקעות אלטרנטיבי, המנהלת תיקי משקיעים בנדל"ן, בעיקר בחו"ל. במסגרת זו אנו עורכים "הליך התאמת צרכים" למשקיעים, ומתאימים לכל אחת ואחד תיק השקעות מותאם אישית, תוך פיזור במספר אפיקים, לטווחי זמן שונים ורמות תשואה משתנות, ע"פ הגדרתו. 

הליך בניית התיק מורכב ממספר שלבים:

investo_steps_mobile_11
investo_steps_mobile_2

הגנות ובטוחות

 •  פיקוח משפטי – המו"מ והקשרים המשפטיים מפוקחים ומנוהלים משפטית ע"י משרד עוה"ד רענן פרסקי (ישראל), המתמחה בעסקאות נדל"ן בינלאומיות. בנוסף פירמת עוה"ד C|T|S|W (ניו יורק) וכן פירמות עורכי-דין מקומיות.
 • חשבונאות ומס – ניהול חשבונאי ומיסוי בינלאומי משרד “מרקוביץ'-כהן EMCA“ (ארה"ב) ומשרד “דלל ושות' רואי-חשבון” (ישראל). פיקוח שוטף – מנהל פרויקט מטעם investo נוכח באופן רציף בשטח ומבקר את פעילות השותף המקומי והקבלן.
 • בדיקת נאותות – בדיקת נאותות מקיפה ומפורטת נערכת על-ידי שלושה גורמים מקבילים – investo, השותף המקומי והבנק המלווה, כתנאי לביצוע העסקה. 
 • נאמנות – כספי ההשקעה יופקדו לחשבון נאמנות ויועברו על-ידי נאמן אמריקאי (Title company) למוכר במעמד הסגירה ורק לאחר השלמת בדיקות הנאותות ורישום זכויות המשקיעים.
 • ערבות אישית – השותף המקומי ערב אישית על מימון הפרויקט מול הבנק המלווה ומחוייב לניהול נאות של הפרויקט.
  זכויות בנכס – משקיעי investo מחזיקים באופן ישיר בחברות הפרויקט, יחד עם investo. 
 • מעורבות הונית בפרויקט – היזמים מושקעים בהון העצמי בפרויקט, אשר מופקד ראשון ומראש. 
 • קדימות בהוצאת הקרן – קדימות למשקיעים של investo בקבלת הקרן – לפני כל חלוקת רווחים. 
 • תשואה מועדפת – לאחר החזר הקרן, תחולק תשואה מועדפת מהרווחים למשקיעים – לפני חלוקת הרווח. 
 • זהות אינטרסים בין הצדדים – investo והמשקיעים מתחלקים ברווחים רק לאחר חלוקת התשואה המועדפת למשקיעים.

למידע נוסף מלאו את הפרטים הבאים:

"הפרסום מהווה הצגה תיאורטית וכללית בלבד, ההשקעה תעשה באמצעות מספר מצומצם של משקיעים כמותר על פי חוק ניירות ערך, התשכ"ח-1968 ("חוק ניירות ערך") וחוק השקעות משותפות בנאמנות, תשנ"ד-1994 ("חוק השקעות משותפות")". משקיעים שיפנו ל-nvesto! ("החברה") על מנת להתעניין ולהשקיע בפרויקט יבחרו במסגרת משא ומתן פרטני ואישי אשר ינוהל על פי סדר פנייתם לחברה. על כן, השקעה בליווי וסיוע החברה אינה מוסדרת לפי חוק ניירות ערך ו/או חוק השקעות משותפות וכל חומר פרסומי אודות פרויקטים שמציגה החברה לא אושר על-ידי הרשות לניירות ערך בישראל במסגרת תשקיף. תנאי ההשקעה ופרטי העסקה המלאים ייחשפו אך ורק במסגרת הליך המשא ומתן, למספר מסויים של משקיעים פוטנציאליים (בהתאם להוראות חוק ניירות ערך) ורק המשקיעים המתאימים שיבחרו על-ידי החברה בהליך המשא ומתן יוכלו לקחת חלק בהשקעה. החברה והפועלים מטעמה אינם מורשים לפי חוק הסדרת העיסוק בייעוץ השקעות, בשיווק השקעות ובניהול תיקי השקעות, תשנ"ה-1995, וכל מידע פרסומי שנמסר וכן כל מידע שיימסר לגבי אפשרות השקעה במסגרת הצעה עתידית לא יהווה ייעוץ השקעות או שיווק השקעות כהגדרתם בחוק. משקיעים אשר החליטו להשקיע בפרויקט יעשו זאת על סמך בדיקה שהתבצעה על ידם בלבד אודות ההשקעה ותנאיה, לרבות יתרונות וסיכונים הכרוכים בהשקעה, ועליהם לפנות לקבלת ייעוץ מיועצים מתאימים בנוגע לסוגיות משפטיות, חשבונאיות, כספיות ומיסוי הכרוכות בביצוע ההשקעה."

© כל הזכויות שמורות ל-investo המרכז הישראלי להשקעות בינלאומיות בע"מ

נגישות

הרשמו למועדון המשקיעים שלנו וקבלו את המדריך המלא להשקעות נדל"ן בחו"ל