ברקלי - קליפורניה

השקעות נדל"ן בברקלי - קליפורניה

שם הפרויקט: ברקלי קליפורניה

עיר ומדינה: ברקלי, קליפורניה, ארצות הברית

משך הפרויקט: 36-40 חודשים

מהות הפרויקט: רכישת קרקע ובניית שלושה בתים למכירה.

השקעה מינימלית: 50,000 $.

על הפרויקט: רכישת קרקע (הקרקע נרכשה) ובניית שלושה בתי יוקרה באחת הערים היציבות בארה"ב. הקרקע נרכשה בלב שכונה מבוקשת, בה מחסור בקרקעות לבנייה.

על האזור: הזדמנות השקעה ברכישת מגרש ובניית 3 יחידות צמודות קרקע באזור מתפתח
בדרום ברקלי, עיר חוף השוכנת מצפון למפרץ סן פרנסיסקו.
נכון למועד הגיוס – המגרש כבר נרכש!
מהות הפרויקט הינו הגדלת ההון העצמי של חברת הנכס(LLC LLC), בה מחזיקים
חבר המשקיעים ב- 90% ולה שייך המגרש, ומינוף ההון לקבלת ליווי בנקאי
לבנייה, באמצעותו הקבלן את הפרויקט.
לאחר סיום הבנייה ימכרו הבתים, כספי הליווי יוחזרו לבנק וכספי המשקיעים
יוחזרו למשקיעים, ורווחי הפרויקט יחולקו בין המשקיעים והקבלן.
משך הפרויקט מרגע ההשקעה ועד לרווחים כ- 24-30 חודשים.
פרק הזמן כולל בנייה ומכירת שלושת היחידות במדרג לשוק המקומי.

Berkeley California

נדל"ן מהשטח – פרויקטים

למידע נוסף מלאו את הפרטים הבאים:

השקעות נדל"ן
בברקלי קליפורניה

שם הפרויקט: ברקלי קליפורניה

עיר ומדינה: ברקלי, קליפורניה, ארצות הברית

משך הפרויקט: 36-40 חודשים

מהות הפרויקט: רכישת קרקע ובניית שלושה בתים למכירה.

השקעה מינימלית: 50,000 $.

על הפרויקט: רכישת קרקע (הקרקע נרכשה) ובניית שלושה בתי יוקרה באחת הערים היציבות בארה"ב. הקרקע נרכשה בלב שכונה מבוקשת, בה מחסור בקרקעות לבנייה.

על האזור: הזדמנות השקעה ברכישת מגרש ובניית 3 יחידות צמודות קרקע באזור מתפתח בדרום ברקלי, עיר חוף השוכנת מצפון למפרץ סן פרנסיסקו. נכון למועד הגיוס – המגרש כבר נרכש!
מהות הפרויקט הינו הגדלת ההון העצמי של חברת הנכס(LLC LLC), בה מחזיקים חבר המשקיעים
ב- 90% ולה שייך המגרש, ומינוף ההון לקבלת ליווי בנקאי לבנייה, באמצעותו הקבלן את הפרויקט. לאחר סיום הבנייה ימכרו הבתים, כספי הליווי יוחזרו לבנק וכספי המשקיעים יוחזרו למשקיעים, ורווחי הפרויקט יחולקו בין המשקיעים והקבלן. משך הפרויקט מרגע ההשקעה ועד לרווחים כ- 24-30 חודשים. פרק הזמן כולל בנייה ומכירת שלושת היחידות במדרג לשוק המקומי.

Berkeley California

נדל"ן מהשטח – פרויקטים

למידע נוסף מלאו את הפרטים הבאים:

"הפרסום מהווה הצגה תיאורטית וכללית בלבד, ההשקעה תעשה באמצעות מספר מצומצם של משקיעים כמותר על פי חוק ניירות ערך, התשכ"ח-1968 ("חוק ניירות ערך") וחוק השקעות משותפות בנאמנות, תשנ"ד-1994 ("חוק השקעות משותפות")". משקיעים שיפנו ל-nvesto! ("החברה") על מנת להתעניין ולהשקיע בפרויקט יבחרו במסגרת משא ומתן פרטני ואישי אשר ינוהל על פי סדר פנייתם לחברה. על כן, השקעה בליווי וסיוע החברה אינה מוסדרת לפי חוק ניירות ערך ו/או חוק השקעות משותפות וכל חומר פרסומי אודות פרויקטים שמציגה החברה לא אושר על-ידי הרשות לניירות ערך בישראל במסגרת תשקיף. תנאי ההשקעה ופרטי העסקה המלאים ייחשפו אך ורק במסגרת הליך המשא ומתן, למספר מסויים של משקיעים פוטנציאליים (בהתאם להוראות חוק ניירות ערך) ורק המשקיעים המתאימים שיבחרו על-ידי החברה בהליך המשא ומתן יוכלו לקחת חלק בהשקעה. החברה והפועלים מטעמה אינם מורשים לפי חוק הסדרת העיסוק בייעוץ השקעות, בשיווק השקעות ובניהול תיקי השקעות, תשנ"ה-1995, וכל מידע פרסומי שנמסר וכן כל מידע שיימסר לגבי אפשרות השקעה במסגרת הצעה עתידית לא יהווה ייעוץ השקעות או שיווק השקעות כהגדרתם בחוק. משקיעים אשר החליטו להשקיע בפרויקט יעשו זאת על סמך בדיקה שהתבצעה על ידם בלבד אודות ההשקעה ותנאיה, לרבות יתרונות וסיכונים הכרוכים בהשקעה, ועליהם לפנות לקבלת ייעוץ מיועצים מתאימים בנוגע לסוגיות משפטיות, חשבונאיות, כספיות ומיסוי הכרוכות בביצוע ההשקעה."

© כל הזכויות שמורות ל-investo המרכז הישראלי להשקעות בינלאומיות בע"מ

נגישות

הרשמו למועדון המשקיעים שלנו וקבלו את המדריך המלא להשקעות נדל"ן בחו"ל